Osvětlení D-Tec Cacan

Základním předpokladem úspěšné práce stomatologa je dosažení dokonalé pracovního logo.jpgpohody, t.j. dokonalé osvětlení pracovního pole s plynulým nasvícením jeho okolí. Pokud totiž je okolí pracovního pole osvíceno nedostatečně, dochází při pohledu mimo ně ke známému „efektu slepoty” a k brzké únavě zraku stomatologa. Taková situace je dosti častá u stomatologické soupravy s výkonným reflektorem, která je umístěna v ordinaci s běžnými stropními nebo nástěnnými svítidly. Optimální poměr mezi intenzívně osvětleným operačním polem a okolním osvětlením by měl být 4:1.  Důležitým požadavkem je i přirozená barva umělého světla, která je ve stomatologii důležitá např. při určování barev výplňových materiálů, nebo materiálů používaných v protetice (barva umělých zubů, faset, žaketových korunek aj.). Osvětlení D-Tec Cacan tyto předpoklady bezezbytku splňuje a proto se stal standardem v osvětlení stomatologickýchordinací.

 
EveryDent > Produkty > Osvětlení D-Tec Cacan

Společnost EveryDent poskytuje širokou paletu přístrojů na vybavení zubní ordinace. Na veškeré přístroje od níže zmíněných firem poskytuje EveryDent záruční a pozáruční servis včetně provádění preventivních technicko-bezpečnostních zkoušek (PBTK).

kontaktujte nás

Extaro 300

CJ-optik

Vatech

Sternweber

Pošlete nám zprávu

Klikněte na obrázek pro jiný příklad
klikněte na obrázek pro jiný příklad