Suché nebo mokré sání?

V současné době jsou v moderních stomatologických praxích nejvíce používány dva typy odsávacích systémů tzv. suchý nebo mokrý.

Suchý sací systém


Odtokové potrubí z plivátka a sací potrubí v jednotce zubní soupravy jsou svedeny do odlučovače amalgámu, který zachycuje amalgám a jiné těžké kovy a zároveň slouží jako separátor voda vzduch. Voda přes zmíněný odlučovač amalgámu vytéká do odpadního  potrubí, které je napojeno na odpadní systém ordinace. Motor sací agregátu tedy nasává pouze vzduch, který je přes něj vyfukován ven. Doporučuje se provést odtah tohoto vzduchu do volného venkovního prostoru.

Mokrý sací systém


Odtokové potrubí z plivátka je přes plivátkový ventil spojeno se sacím potrubím v jednotce zubní soupravy a veškerý sekret z obou míst je odsáván sacím agregátem, který pak provádí separaci voda vzduch a odpadní voda je přes odlučovač amalgámu vypouštěna do odpadu.  I zde se doporučuje odtah vzduchu ze sacího agregátu do volného venkovního prostoru.

Při plánování a volbě odsávacího systému je třeba zvážit počet souprav, které budou napojeny na centrální systém, délku vedení potrubí, stavební  připravenost či možnosti kladení potrubí a v neposlední řadě ekonomickou stránku  provedení.

 

  

 

 
EveryDent > Produkty > Odlučovače a odsávání

Společnost EveryDent poskytuje širokou paletu přístrojů na vybavení zubní ordinace. Na veškeré přístroje od níže zmíněných firem poskytuje EveryDent záruční a pozáruční servis včetně provádění preventivních technicko-bezpečnostních zkoušek (PBTK).

kontaktujte nás

Extaro 300

CJ-optik

Vatech

Sternweber

Kontaktujte nás